راه اندازی دوباره کارخانه با وام؟


در این قسمت از مجموعه آموزشی کسب و کار، رضا فروتن کارآفرین و بنیان گذار صنایع غذایی بهروز به سوال کاربری با عنوان در سال 93 کارخانه ای 2400 متری برای تولید نان صنعتی در اهر خریدم، اما با کمبود سرمایه مواجه شدم. توصیه می کنید دوباره با وام شروع کنم؟ پاسخ می دهد.

چهارشنبه - ۱۳۹۸/۰۱/۰۷
رضا فروتن مشاوره کسب و کار تولید نان صنعتی