راه اندازی دفتر مشاوره


در این قسمت از مجموعه آموزش کسب و کار، رضا یادگاری مدرس دوره های کارآفرینی در دانشگاه صنعتی شریف و بنیان گذار تاریخ شفاهی کارآفرینان ایران به سوال کاربری با عنوان «می‌خواهم دفتر مشاوره راه اندازی کنم؟» پاسخ می دهد.

پنجشنبه - ۱۳۹۷/۱۲/۲۳
مشاوره کسب و کار راه اندازی دفتر مشاوره رضا یادگاری
دکتر رضا یادگاری

مدرس دوره های کارآفرینی در دانشگاه صنعتی شریف