راه اندازی آموزشگاه زبان


در این قسمت از مجموعه آموزش کسب و کار، رضا یادگاری مدرس دوره های کارآفرینی در دانشگاه صنعتی شریف و بنیان گذار تاریخ شفاهی کارآفرینان ایران به سوال کاربری به موضوع «می‌خواستم آموزشگاه زبان تاسیس کنم، آیا با وجود رقیبان امکان موفقیت وجود دارد؟» پاسخ می‌دهد.

پنجشنبه - ۱۳۹۷/۱۲/۲۳
تاسیس آموزشگاه زبان مشاوره کسب و کار
دکتر رضا یادگاری

مدرس دوره های کارآفرینی در دانشگاه صنعتی شریف