ایده هایی که در سازمان های دولتی است، می توانم اجرا کنم؟


در این قسمت از مجموعه مشاوره کسب و کار، پاسخ دکتر رضا یادگاری، مدرس دوره های کارآفرینی در دانشگاه صنعتی شریف به این سوال که"من ایده هایی دارم که در سازمان های دولتی در حال اجراست، آیا می توانم در شرکت های خصوصی هم آنها را اجرا کنم؟" را مشاهده می‌کنید.

چهارشنبه - ۱۳۹۷/۱۲/۰۸
مشاوره کسب و کار کارآفرینی
دکتر رضا یادگاری

مدرس دوره های کارآفرینی در دانشگاه صنعتی شریف