یادگیری تخصص جدید


من کارگر هستم و تخصص خاصی ندارم میخواستم بدونم برای یادگاری تخصص جدید توی این سن دیر نیست؟ پاسخ رضا یادگاری بنیان گذار تاریخ شفاهی کارآفرینان ایران به این سوال را ببینید و بشنوید.

دوشنبه - ۱۳۹۷/۱۲/۱۳
مشاوره کسب و کار
دکتر رضا یادگاری

مدرس دوره های کارآفرینی در دانشگاه صنعتی شریف