کارآفرینی در میوه خشک


پاسخ رضا یادگاری مدرس دوره های کارآفرینی در دانشگاه صنعتی شریف و بنیان گذار تاریخ شفاهی کارآفرینان ایران، در مورد سوالی با موضوع راه اندازی کسب و کار خشک کردن میوه و کارآفرینی میوه خشک را در این قسمت از مجموعه آموزشی کسب و کار مشاهده نمایید.

پنجشنبه - ۱۳۹۷/۱۲/۱۶
میوه خشک کارآفرینی در کشاورزی
دکتر رضا یادگاری

مدرس دوره های کارآفرینی در دانشگاه صنعتی شریف