راه اندازی کارخانه تولید مواد شوینده


دکتر رضا یادگاری مدرس دوره های کارآفرینی در دانشگاه صنعتی شریف در مورد سوال یکی از کاربران با عنوان "نیاز به مشاوره در مورد احداث تولیدی مواد شوینده و یا انبار پخش کننده مواد شوینده دارم." راهکارهایی با ذکر چندین مثال ارائه می دهد.

پنجشنبه - ۱۳۹۷/۱۲/۰۲
مشاوره کسب و کار راه اندازی کارخانه راه اندازی کارخانه مواد شوینده
دکتر رضا یادگاری

مدرس دوره های کارآفرینی در دانشگاه صنعتی شریف