راه اندازی دفتر مشاوره


در این قسمت از مجموعه آموزش کسب و کار، رضا یادگاری مدرس دوره های کارآفرینی در دانشگاه صنعتی شریف و بنیان گذار تاریخ شفاهی کارآفرینان ایران به سوال کاربری با عنوان "میخواهم دفتر مشاوره راه اندازی کنم؟" پاسخ می دهد.

پنجشنبه - ۱۳۹۷/۱۲/۲۳
مشاوره کسب و کار
دکتر رضا یادگاری

مدرس دوره های کارآفرینی در دانشگاه صنعتی شریف