تفاوت دانشگاه آزاد و دولتی!


آیا تفاوتی بین محصلین دانشگاه آزاد و دولتی وجود دارد؟ سوالی پر تکرار که اغلب دانشجویان دانشگاه ها با آن مواجه اند. دکتر رضا یادگاری مدرس دوره های کارآفرینی در دانشگاه صنعتی شریف و بنیان گذار تاریخ شفاهی کارآفرینان ایران، در این قسمت از مجموعه مشاوره کسب و کار به این سوال پاسخ می دهد.

جمعه - ۱۳۹۷/۱۲/۱۰
مشاوره کسب و کار تفاوت آزاد با دولتی
دکتر رضا یادگاری

مدرس دوره های کارآفرینی در دانشگاه صنعتی شریف