دکتر رضا یادگاری

مدرس دوره های کارآفرینی در دانشگاه صنعتی شریف

رضا یادگاری تنها مربی حرفه ای در ایران است که بیش از پانزده سال زندگی خود را با کارآفرینان بزرگ ایرانی سپری کرده و بیش از دویست جلد کتاب از تجربیات ارزشمند ایشان به تحریر درآورده است و به عنوان ناپلئون هیل ایران (روانشناسی که در آمریکا اقدام به تحقیق بر سبک زندگی کارآفرینان کرد و بعد از او رضا یادگاری این کار را در ایران انجام داد) در جامعه علمی مشهور است.

  • دكتراي تخصصي كارآفريني بين الملل (Ph.D)
  • کارشناسی ارشد کارآفرینی كسب و كارهای جدید
  • کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی
  • کارشناسی مدیریت بازرگانی
  • گواهینامه مدیریت راهبردی کسب و کار(MBA)
  • مربی کارآفرینی از موسسه کار و تامین اجتماعی و EDI هندوستان
  • دوره رسانه حرفه ای از لبنان (بیروت)