یازمند برنامه نویس حرفه ای stm32

یک شرکت معتبر جهت تکمیل پرسنل واحد تحقیقات نیازمند برنامه نویس حرفه ای stm32 و طراحی مدارات الکترونیک می باشدسه شنبه - ۱۳۹۷/۱۱/۱۶

استخدام مشهد برنامه نویس
کاردان پلاس
این آگهی 69 بار مشاهده شده است.

0 از 0 رای