کاریابی مشهد

ثبت نام و مشغول به کار از افراد جویای کار، تأمین نیروی انسانی کارفرمایان
شماره تماس: 0513۶۵۱۸۹۷7 - 0513۶۵۱۸۹۷۶
سه شنبه - ۱۳۹۷/۰۸/۰۸

جویای کار کار در مشهد کاریابی مشهد
کاردان پلاس
این آگهی 181 بار مشاهده شده است.

5 از 1 رای