مرکز مراقبت از سالمندان امام رضا (ع)

مرکز مراقبت از سالمندان امام رضا (ع) واقع در مشهد، بلوار پیروزی.

وب سایت www.salmandanemamreza.com
آدرس: بلوار پیروزی، مقابل پیروزی۵۶
تلفن تماس: 0513۸۸۳۸۸۳۹
شنبه - ۱۳۹۷/۱۰/۰۱

خانه سالمندان خانه سالمندان در مشهد مرکز مراقبت از سالمندان امام رضا (ع) بلوار پیروزی
کاردان پلاس
این آگهی 73 بار مشاهده شده است.

5 از 1 رای