باغ ملک آباد مشهد

باغ ملک آباد بزرگترین شش تنفسی شهر مشهد است و نقش بسیاری در تصفیه هوای شهر مشهد دارد. وسعت کلی باغ ملک آباد در حدود ۲۸۳۷۷۰۰ متر مربع است و در حدود ۵۲ هکتار از باغ ملک آباد فضای سبز، درخت کاری و جنگل کاری شده است و در حدود ۱۰ هکتار آن نیز زمین آماده کشت می باشد و ۸ هکتار آن نیز جهت خزانه و در حدود ۱۸۳ هکتار از باغ ملک آباد مشهد دارای انواع درختان میوه از قبیل گلابی و سیب و غیره است.
البته قابل ذکر است در ۴۰ هکتار از باغ ملک آباد مشهد مسیل، بنا (کاخ)، ساختمان و انبار ساخته شده است. باغ ملک آباد مشهد یکی از بزرگترین موقوفات آستان قدس رضوی می باشد باغ ملک آباد سالیان زیادی در قبل از انقلاب مقر نایب التوالیه های آستان قدس رضوی بوده است و در سال ۱۳۵۴ در آن برای اقامت شاه در زمان مسافرت به مشهد، کاخی ساخته شد.
قابل ذکر است که باغ ملک آباد مشهد متعلق به تاجر بزرگ خراسان جناب آقای حاج ابوالقاسم بوده که بعد از مرگ به پسران آن مرحوم آقایان حاج تقی که به ملک التجار و حاج رضا به رئیس التجار معروف بوده اند رسیده بود که در زمان استانداری پاکروان و بعد از تصرف روستای ملک آباد جزء موقوفات آستان قدس رضوی شده است.

آدرس: مشهد، بین میدان پارک (آزادی) و احمد آباد، بلوار ملک آباد، باغ ملک آباد
دوشنبه - ۱۳۹۸/۰۱/۱۲

مراکز تفریحی مشهد باغ ملک باغ ملک آباد رئیس التجار ملک التجار
کاردان پلاس
این آگهی 18 بار مشاهده شده است.

5 از 1 رای