استخدام MDFكار

به چند نیروی نیمه ماهر و چند نفر نیروی ماهر برای کار در کارگاه ام دی اف نیازمندیم.
شرایط ۸ساعت کار
پایه حقوق ۱۲۵۰
۹تا۴ساعت تماس
محدوده بلوار توس
چهارشنبه - ۱۳۹۷/۱۱/۲۴

استخدام مشهد mdf کار ام دی اف کار
کاردان پلاس
این آگهی 68 بار مشاهده شده است.

0 از 0 رای