کارگر ساده جهت کار در مصالح ساختمانی

به یک کارگر ساده جهت کار در مصالح ساختمانی نیازمندیم.
ترجیحا مجرد و شهرستانی جای خواب دارم.
آدرس: شاندیز زشک روبروی زشک 20
چهارشنبه - ۱۳۹۷/۰۶/۰۷

کارگر ساده شاندیز زشک کار در مصالح ساختمانی مصالح ساختمانی
کاردان پلاس
این آگهی 163 بار مشاهده شده است.

5 از 1 رای