استخدام کارمند اداری جهت پذیرش دفتر ریاست موسسه آموزشی عالی

استخدام یک نفر جهت فعالیت در قسمت پذیرش دفتر ریاست موسسه آموزشی عالی
مراجعه حضوری: وکیل آباد ۱۹ عدل ۳ پلاک ۱۱۱
دوشنبه - ۱۳۹۷/۰۵/۲۹

استخدام کارمند اداری استخدام مشهد استخدامی مشهد
کاردان پلاس
این آگهی 165 بار مشاهده شده است.

5 از 1 رای