دعوت به همکار داروساز و پزشک عمومی

به یک همکار داروساز جهت تاسیس داروخانه و یک پزشک عمومی جهت تاسیس درمانگاه شبانه روزی با مجوز نیازمندیم.
ملک و تجهیزات از ما، همکاری از شما.
شماره تماس : 09184477111
دوشنبه - ۱۳۹۷/۰۶/۱۹

تاسیس درمانگاه شبانه روزی تاسیس داروخانه استخدام داروساز استخدام پزشک عمومی
کاردان پلاس
این آگهی 175 بار مشاهده شده است.

5 از 1 رای