نیازمند متخصص رادیولوژی به عنوان مسئول فنی سونوگرافی

به یک متخصص رادیولوژی به عنوان مسئول فنی سونوگرافی شیفت عصر ترجیحاً خانم نیازمندیم.جمعه - ۱۳۹۷/۱۲/۲۴

متخصص رادیولوژی
کاردان پلاس
این آگهی 33 بار مشاهده شده است.

5 از 1 رای