نیاز فوری به پزشک عمومی و متخصص و دندانپزشک در درمانگاه نبوت بردسکن

درمانگاه عمومی ایثارگران نبوت شهرستان #بردسکن #خراسان رضوی نیاز فوری به پزشک عمومی و متخصص و دندانپزشک با شرایط بسیار مناسب و پرداخت نقدی دارد.
پزشک عمومی :
١) ثابت ساعتی ۴٠ هزار + ٢٠% ویزیت
یا
٢) ثابت ماهانه ٨ میلیون + ٢٠% ویزیت

پزشک متخصص : ٩٠% ویزیت

دندانپزشک : ۶٠% خدمات
چهارشنبه - ۱۳۹۷/۱۲/۲۲

استخدام پزشک عمومی
کاردان پلاس
این آگهی 56 بار مشاهده شده است.

0 از 0 رای