دعوت به همکاری از پزشک عمومی جهت شیفتهای شب درمانگاهی در مشهد

از پزشکان عمومی محترم جهت همکاری شیفت شب درمانگاهی در مشهد دعوت به عمل می آید.
یکشنبه - ۱۳۹۷/۱۲/۱۹

استخدام پزشک عمومی
کاردان پلاس
این آگهی 27 بار مشاهده شده است.

0 از 0 رای