دعوت به همکاری متخصص پاتولوژی یا دکتری علوم آزمایشگاهی

به یک متخصص پاتولوژی یا دکتری علوم آزمایشگاهی جهت تاسیس ازمایشگاه در شهر چالدران نیازمندیمچهارشنبه - ۱۳۹۷/۱۲/۰۸

استخدام دکتری علوم آزمایشگاهی
کاردان پلاس
این آگهی 71 بار مشاهده شده است.

5 از 1 رای