نیاز به پزشک عمومی طرحی یا قراردادی در اورژانس بیمارستان

بیمارستان امام خمینی شیروان استان خراسان شمالی و دارای ضریب محرومیت۴/۵ نیاز به پزشک طرحی یا قراردادی از اردیبهشت ۹۸ دارد
پرداخت حقوق ثابت حدود۲۶۰۰ماهانه منظم و کارانه با تاخیر
بیشتر مریض ها سرپایی در حد سرماخوردگی و گاستروانتریت …انکال تمامی رشته های قلب و داخلی و اطفال و …
گسترش بجنورد
داخلی ۱۰۶خانم جفاکش
چهارشنبه - ۱۳۹۷/۱۲/۰۸

استخدام پزشک عمومی
کاردان پلاس
این آگهی 63 بار مشاهده شده است.

0 از 0 رای