دعوت به همکاری مدیریت درمان تامین اجتماعی خراسان رضوی

مدیریت درمان تامین اجتماعی خراسان رضوی در نظر دارد به منظور تکمیل کادر مورد نیاز واحدهای تابعه از افراد واجد و شرایط ذیل دعوت به همکاری نماید.

۱- پزشک متخصص رادیولوژی: دونفر (مشهد)
۲- پزشک متخصص رادیولوژی: یک نفر (بیمارستان رازی تربت حیدریه)
۳- پزشک متخصص داخلی: دونفر (بیمارستان رازی تربت حیدریه)
۴- پزشک متخصص زنان: دونفر (بیمارستان رازی تربت حیدریه)
۵- پزشک متخصص اطفال- یک نفر (درمانگاه قوچان)
۶- پزشک متخصص طب اورژانس: دو نفر (مشهد)
۷- پزشک متخصص طب اورژانس: چهار نفر (بیمارستان رازی تربت حیدریه)
۸- پزشک عمومی: یک نفر (بیمارستان رازی تربت حیدریه)
۹- پزشک عمومی: یک نفر (درمانگاه سرخس)

متقاضیان می توانند با شماره ۰۵۱۳۸۴۳۶۸۶۷ (اداره امور کلینیک) تماس حاصل نموده و یا به ساختمان مدیریت درمان تامین اجتماعی خراسان رضوی واقع در خیابان کوهسنگی ۱۴ پلاک ۶ مراجعه نمایند.

اداره کل روابط عمومی مدیریت درمان تامین اجتماعی خراسان رضوی
چهارشنبه - ۱۳۹۷/۰۸/۲۳

استخدام متخصص رادیولوژی استخدام متخصص داخلی استخدام متخصص زنان استخدام متخصص اطفال متخصص طب اورژانس استخدام پزشک عمومی استخدام تامین اجتماعی استخدام بیمارستان رازی تربت حیدریه
کاردان پلاس
این آگهی 150 بار مشاهده شده است.

5 از 1 رای