کار در داروخانه ،نسخه پیچ مسلط به نرم افزار ماندگار

داروخانه شبانه روزی شرق تهران - نسخه پیچ اشنا به نسخه خوانی نسخه پیچی و نسخه تاییدی مسلط به نرم افزار ماندگار داروخانه OTC، نرم افزار دارویی حداقل 2 سال سابقه (شیفت شب) دریافت تضامین(چک) جهت حسن انجام کارنیروجذب می نماید
سه شنبه - ۱۳۹۸/۰۱/۲۰

استخدام در داروخانه
کاردان پلاس
این آگهی 15 بار مشاهده شده است.

0 از 0 رای