استخدام شرکت کنکاش نفت

شرکت کنکاش نفت در نظر دارد بر اساس ضوابط و مقررات و آیین نامه استخدامی شرکت، از بین متخصصین صنعت نفت کشور و متقاضیان واجد شرایط، نیروی انسانی دارای شرایط احراز خود را پس از کسب موفقیت در مصاحبه عمومی و تخصصی و معاینات پزشکی، با انعقاد قرارداد طبق قانون کار استخدام نماید.
شرایط
شهرهای مورد نیاز: تهران و اهواز
مدرک تحصیلی مورد نیاز: کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکتری
جنسیت مورد نیاز: آقا
مهلت آگهی: تا تاریخ 15/تیر/97
پنجشنبه - ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

شرکت کنکاش نفت استخدام شرکت نفت استخدام در تهران
کاردان پلاس
این آگهی 188 بار مشاهده شده است.

5 از 1 رای