استخدام نیروی تاسیسات

<p><p>استخدام
&nbsp;</p><span style="text-align: justify; font-size: 1rem; letter-spacing: 0px;">مسلط به برق و مکانیک&nbsp;</span></p><p><span style="text-align: justify; font-size: 1rem; letter-spacing: 0px;"><br></span><p>زیر 30 سال</p><p>حداقل 3 سال سابقه کاری</p><div><p>مجموعه فرهنگی ورزشی ارمغان
</p></div><div><p>فرامرزعباسی 3- نبش رسالت 2
</p></div><div><p>تلفن: 36007
</p></div><div><p>مصاحبه حضوری از ساعت 12 تا 16</p></div></p>
دوشنبه - ۱۳۹۷/۰۴/۲۵

استخدام نیروی تاسیسات استخدام مشهد استخدام برق کار استخدام مهندس برق فرامرزعباسی استخدام مکانیک
کاردان پلاس
این آگهی 188 بار مشاهده شده است.

0 از 0 رای