استخدام شرکت مهندسی سیستم یاس ارغوانی در همدان

شرکت مهندسی سیستم یاس ارغوانی وابسته به بانک ملت جهت تکمیل کادر خود در کل کشور از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید.

پشتیبان دستگاه کارتخوان آقا
مدرک تحصیلی:لیسانس-دیپلم- فوق دیپلم، مدیریت، کامپیوتر، صنایع
استان محل خدمت : تهران

پشتیبان دستگاه کارتخوان آقا
مدرک تحصیلی: دیپلم و فوق دیپلم
استان محل خدمت : کل کشور به جز تهران

مدیر مرکز آقا
مدرک تحصیلی: لیسانس و فوق لیسانس مدیریت، کامپیوتر، صنایع
استان محل خدمت : گلستان،کرمانشاه،همدان

متصدی مرکز تماس خانم
مدرک تحصیلی:لیسانس مدیریت، کامپیوتر، صنایع، روان شناسی
استان محل خدمت :زنجان ،خوزستان

مسئول کارگاه (کارشناس فنی) آقا
مدرک تحصیلی: لیسانس مدیریت، کامپیوتر، صنایع
استان محل خدمت: مازندران،خوزستان ،قم ،زنجان ،اصفهان

کارشناس بازاریابی
مدرک تحصیلی: لیسانس و فوق لیسانس مدیریت، مهندسی صنایع
استان محل خدمت: قزوین،کرمان، هرمزگان،خوزستان،فارس،مازندران

به ایمیل هایی که فاقد ذکر عنوان شغلی و محل سکونت باشند ترتیب اثر داده نخواهد شد.
دوشنبه - ۱۳۹۷/۰۵/۰۸

استخدام شرکت مهندسی سیستم یاس ارغوانی شرکت مهندسی سیستم یاس ارغوانی استخدام همدان
کاردان پلاس
این آگهی 863 بار مشاهده شده است.

5 از 1 رای