استخدام مراقب سالن مطالعه

فوری. فرصت کاری در نیشابور
همکار خانم جهت مراقبت سالن مطالعه در نیشابور نیازمندیم
حداقل ۲۵ و حداکثر ۵۰ سال
مدرک تحصیلی حداقل لیسانس
ساعت کاری شیفت صبح از ۷:۳۰ تا ۱۵ و شیفت عصر از ۱۵ تا ۲۳
هر نفر صرفا برای یک شیفت کاری
حق الزحمه ماهیانه ۵۰۰ تا ۵۵۰
ترجیحا با سابقه کاری مرتبط با دانش آموزان و ساکن شهرک ها
محل کار شهرک قدس دانشگاه ۱۱
توضیحات بیشتر با ارسال مشخصات شخصی و شغلی به ID تلگرام
دوشنبه - ۱۳۹۷/۱۱/۲۹

استخدام مشهد
کاردان پلاس
این آگهی 108 بار مشاهده شده است.

5 از 1 رای