استخدام اپراتور توليد

يك كارخانه معتبر توليد تجهيزات كودك استخدام مي نمايد:
-15 نفر اپراتور توليد خانم با حداكثر سن 35 سال،حداقل تحصيلات سيكل با سابقه كار مرتبط
ساعت كاري: سه شيفت چرخشي
-1 نفر فوق ديپلم شيمي آقا با حداكثر سن 35 سال،فوق ديپلم شيمي گرايش مواد پليمري با سابقه كار مرتبط
ساعت كاري: سه شيفت چرخشي
-2 نفر فوق ديپلم حسابداري با حداكثر سن 35 سال،فوق ديپلم حسابداري با سابقه كار مرتبط
ساعت كاري: 7:30 الي 15:30
مسير سرويس براي تمامي مشاغل ذكر شده: صدمتري-ساختمان-جاده قديم-قاسم آباد
مصاحبه از ساعت 8 صبح تا 14 به آدرس: شهرك صنعتي توس-فاز1-بلوار كوشش شمالي-قطعه 441-كارخانه كالا كودك توس
یکشنبه - ۱۳۹۷/۱۱/۲۸

استخدام مشهد
کاردان پلاس
این آگهی 140 بار مشاهده شده است.

0 از 0 رای