استخدام مدرس طراحی لباس در تهران

مدرس طراحی لباس

یک موسسه آموزشی معتبر به تعدادی مدرس طراحی لباس، (روزهای زوج-روزهای فرد- تمام هفته) نیازمند است.
تخصصی در: آناتومی و فیگور- طراحی لباس- مبانی رنگ- تکنیک و جنسیت
ساعت کاری 9 الی 18
حقوق ثابت+بیمه+اضافه کاری+پاداش و...

مصاحبه فقط به صورت حضوری
آدرس :خ آزادی- خیابان توحید- به سمت میدان توحید- بن بست حاج رضایی- پلاک 3- طبقه دوم
چهارشنبه - ۱۳۹۷/۰۵/۱۷

استخدام تهران استخدام مدرس طراحی استخدام مدرس طراحی لباس مدرس طراحی لباس طراحی لباس آناتومی
کاردان پلاس
این آگهی 206 بار مشاهده شده است.

5 از 2 رای