استخدام فروشنده

به چند فروشنده خانم
با تجربه جهت کار در مانتو فروشی واقع
در میدان ۱۷ شهریور نیازمندیم
پنجشنبه - ۱۳۹۷/۱۱/۱۸

استخدام فروشنده استخدام مشهد کار در مشهد
کاردان پلاس
این آگهی 78 بار مشاهده شده است.

0 از 0 رای