استخدام صندوقدار و سالندار

<p>به چندنفرنیروی صندوق دار شیفت شب باسرویس برگشت باحقوق ۷۰۰ تومان وچندنفرسالن دار آقا نیازمندیم.<br>خیابان نواب صفوی مجتمع آرمان واحد شهربازی<br></p>یکشنبه - ۱۳۹۷/۰۴/۲۴

استخدام صندوقدار استخدام سالندار مجتمع آرمان
کاردان پلاس
این آگهی 190 بار مشاهده شده است.

0 از 0 رای