استخدام نگهبان و کارگرساده

نیازمند به نگهبان و کارگرماهر یا نیمه ماهر جهت کار در سالن شستشو در قالیشوی بصورت داعمی وتسویه حساب ماهیانه وقرارداد بصورت ۶ماهی تنظیم میگردد و درصورت کیفیت ومسعولیت طرف قرارداد بصورت داعم و مزایا توافقی درصورت اعتماد به ماندگاری افزایش حقوق و با مدارک لازم اراعه شود.نگهبانی باخانواده هم پذیرفته میشودو جهت اطلاع داری یه اتاق که بیس متر مربع میباشدجهت باخانواده کسی مایل بود داریم.یکشنبه - ۱۳۹۸/۰۲/۰۸

استخدام نگهبان استخدام نگهبان در مشهد
کاردان پلاس
این آگهی 129 بار مشاهده شده است.

0 از 0 رای