استخدام راننده تريلی در همدان

راننده تريلی دارای كارت هوشمند برای انجام بار داخل شهری بيشتر تاكستان تهران نيازمنديم.
افراد واجد شرايط با شماره تماس، تماس حاصل نمایند. آقای ايمانی
پنجشنبه - ۱۳۹۷/۰۶/۰۱

استخدام راننده استخدام همدان استخدام راننده تريلی
کاردان پلاس
این آگهی 191 بار مشاهده شده است.

5 از 1 رای