استخدام راننده با اتومبیل تعداد ۲۰ دستگاه

زنگ ودرآمد عالی 
پورسانت خیلی پایین درمنطقه
محل استراحت رانندگان عالی وخنک اگه وقت استراحت باشه
آدرس دفتر: انتهای فرامرز عباسی ۳۹ سمت چپ تاکسی فرامرز
کارکرد روزی ۱۲۰ تا ۱۵۰ هزارتومان
شنبه - ۱۳۹۷/۰۵/۲۰

استخدام راننده استخدام راننده در مشهد استخدام مشهد فرامرز عباسی
کاردان پلاس
این آگهی 146 بار مشاهده شده است.

5 از 1 رای