راننده با خودرو خودرو

به تعدادی راننده بازنشسته یا ترجیحا تحصیلکرده با خودرو جهت تاکسی تلفنی نیازمندیم.
تماس ۱۴ به بعد
یکشنبه - ۱۳۹۷/۰۳/۲۰

راننده بازنشسته راننده با خودرو خودرو تاکسی تلفنی
کاردان پلاس
این آگهی 140 بار مشاهده شده است.

0 از 0 رای