استخدام كمك حسابدار

به دو کمک حسابدار
جهت‌شعب‌نمایشگاه‌پارچه‌عاقبتی‌نیازمندیم
حقوق‌و‌ساعت‌کار توافقی
(همراه‌با‌آموزش‌کامل‌‌حسابداری‌درصورت‌نیاز)
جهت گرفتن وقت مصاحبه
رزومه خودتون رو
به آی دی زیر ارسال کنید
چهارشنبه - ۱۳۹۷/۱۱/۲۴

استخدام حسابدار استخدام مشهد کمک حسابدار
کاردان پلاس
این آگهی 40 بار مشاهده شده است.

0 از 0 رای