استخدام سوپروايزر

نیروی خدمات اقاحداکثر سی سال، ظاهراراسته، حداقل دیپلم
ساکن مشهد، هشت ساعت کاری چرخشی
نیروی سوپروایزر خانم حداکثر سی سال ظاهر اراسته، حداقل فوق دیپلم، ساکن مشهد، 8 ساعت کاری چرخشی 8 الی 20
مراجعه فقط حضوری 14 تا 17
هتل نور نبش اندرزگو 17 خیابان خسروی نو بعد از باب الجواد
دوشنبه - ۱۳۹۷/۰۳/۲۸

هتل نور استخدام سوپروايزر استخدام در هتل استخدام در مشهد
کاردان پلاس
این آگهی 134 بار مشاهده شده است.

0 از 0 رای