استخدام آشپز در رستوران بل باسی

رستوران بل باسی واقع در شیراز جهت تکمیل کادر خود به نیرو های ذیل نیازمند است:
سالن دار خانم
تخته کار
آشپز ایرانی
آدرس : خیابان خاکشناسی
دوشنبه - ۱۳۹۷/۰۵/۲۹

رستوران بل باسی شیراز استخدام رستوران بل باسی استخدام آشپز در رستوران بل باسی استخدام آشپز استخدام تخته کار خیابان خاکشناسی استخدام سالن دار خانم
کاردان پلاس
این آگهی 127 بار مشاهده شده است.

5 از 1 رای