استخدام پیتزا پز بلعبکی لبنانی

به یک پیتزا پز بلعبکی لبنانی و غذاهای سریع لبنانی نیازمندیم .
آدرس محل کار چهار راه زرینه.
پنجشنبه - ۱۳۹۷/۰۶/۰۱

غذاهای لبنانی در مشهد استخدام پیتزا پز استخدام پیتزا پز بلعبکی استخدام پیتزا پز بلعبکی لبنانی استخدام پیتزا پز در مشهد چهار راه زرینه
کاردان پلاس
این آگهی 121 بار مشاهده شده است.

5 از 1 رای