استخدام کارگر ماهر کبابی

<p>به تعدادی کارگر ماهر در کبابی نیازمندیم
.</p><div><p>ساعت کاری در دو شیفت
،&nbsp;</p><span style="text-align: justify; font-size: 1rem; letter-spacing: 0px;">شیفت ظهر از ۱۰ تا ۶،&nbsp;</span><span style="text-align: justify; font-size: 1rem; letter-spacing: 0px;">شیفت شب از۶ تا ۲ شب&nbsp;</span></div><div><p>حقوق هر شیفت از هفتصد تومن شروع می شود.
</p></div><div><p>خانم یا اقا هم فرقی ندارد.&nbsp;</p><span style="text-align: justify; font-size: 1rem; letter-spacing: 0px;">جای خواب نداریم.</span></div><div><p>همه توضیحاتو دادم مایل بودین حضوری بیاین
</p></div><div><p>میدان لادن جنب نان فردوس
</p></div><div><p>کباب پلاس</p></div>
دوشنبه - ۱۳۹۷/۰۴/۲۵

میدان لادن کباب پلاس نان فردوس استخدام مشهد استخدام کباب زن
کاردان پلاس
این آگهی 144 بار مشاهده شده است.

0 از 0 رای