مرکز زبان های خارجه راشد

کلاس های فشرده و ترمیک مکالمه انگلیسی، عربی، روسی و ترکی
TOFEL, IELTS, TTC
کلاس های رفع اشکال
آموزش زبان برای مشاغل گوناگون جهت اقامت
شنبه - ۱۳۹۷/۰۳/۱۹

مرکز زبان های خارجه راشد TOFEL IELTS مکالمه انگلیسی مکالمه عربی مکالمه فرانسه مکالمه روسی مکالمه ترکی
کاردان پلاس
این آگهی 153 بار مشاهده شده است.

5 از 1 رای