آموزش حسابداری مهریز رایانه

آموزش حسابداری
۶ دوره آموزش حسابداری
فقط با ۳۰۰هزار تومان
۱.حسابداری عمومی مقدماتی
۲.حسابداری باکامپیوتر
۳.حسابداری شرکتها
۴.حسابداری حقوق ودستمزد
۵.حسابدار مالیاتی و ارزش افزوده
۶.حسابداری صنعتی
هرکارآموزدر پایان دوره می تواندحسابهای یک شرکت را بصورت کامل ثبت نماید.
در پایان دوره به کارآموزان گواهی معتبر آموزشی اهدا می گردد.
مهریز رایانه تحت نظارت سازمان آموزش فنی و حرفه ای
جمعه - ۱۳۹۷/۰۴/۰۱

آموزش حسابداری آموزش حسابداری مهریز رایانه مهریز رایانه
کاردان پلاس
این آگهی 142 بار مشاهده شده است.

5 از 1 رای