فن بیان، سخنوری

قدرت جذب و ارتباط موثر، روش های موفقیت، اصلاح لهجه، قدرت ذهن، سخنوری، اعتماد به نفس قوی، کنترل اضطراب، استرس و کم رویی، زبان بدن موفقیت در مصاحبه شغلیشنبه - ۱۳۹۷/۰۳/۱۲

فن بیان سخنوری قدرت جذب اصلاح لهجه
کاردان پلاس
این آگهی 141 بار مشاهده شده است.

4 از 1 رای