آموزش دوره های مدیرفنی، لیدرتور

دانش پژوهان. آموزش دوره های:
مدیرفنی بند الف (فروش بلیط هواپیما)
مدیرفنی بند ب (فروش تور)
لیدرتور، راهنمای محلی
مدیریت عمومی و تخصصی هتل
سرپرست خانه داری
با ارائه مدرک معتبر ازسازمان میراث فرهنگی و هواپیمایی کشوری
معرفی کارآموزی به هتل ها، آژانس ها
آدرس: راهنمایی۴/۱ پلاک۶
پنجشنبه - ۱۳۹۷/۰۳/۲۴

لیدرتور مدیرفنی فروش بلیط هواپیما فروش تور
کاردان پلاس
این آگهی 110 بار مشاهده شده است.

0 از 0 رای