برگزاری کلاس های آمادگی آزمون سردفتری ۹۷

برگزاری کلاس های آمادگی آزمون سردفتری ۹۷
توسط اساتید مجرب دانشگاهی شاغل به شغل سردفتری
شامل مباحث: قوانین و مقررات دفاتر اسناد رسمی
حقوق ثبت و مقررات ثبتی، حقوق مدنی، جزا، تجارت، ادبیات عرب و فارسی
ارائه منابع آزمون بصورت رایگان
برگزاری آزمون در پایان هر هفته
ظرفیت پذیرش کلاس ها محدود است
جمعه - ۱۳۹۷/۰۳/۱۸

آمادگی آزمون سردفتری آزمون سردفتری مقررات ثبتی حقوق ثبت حقوق مدنی ادبیات عرب قوانین و مقررات دفاتر اسناد رسمی شغل سردفتری
کاردان پلاس
این آگهی 112 بار مشاهده شده است.

0 از 0 رای