دکتر رضا یادگاری

مدرس دوره های کارآفرینی در دانشگاه صنعتی شریف

این ویدئو 28 بار مشاهده شده است.

5 از 1 رای

آیا در زمینه موسیقی می شود کارآفرینی کرد؟


پاسخ رضا یادگاری مدرس دوره های کارآفرینی در دانشگاه صنعتی شریف و بنیان گذار تاریخ شفاهی کارآفرینان ایران، به سوالی در زمینه کارآفرینی در زمینه موسیقی با عنوان "آیا در زمینه موسیقی می شود کارآفرینی کرد؟" را در این قسمت از مجموعه آموزشی کسب و کار مشاهده نمایید.