سالمندان مهر و ماه

خانه سالمندان مهر و ماه واقع در بلوار سجاد، فضای VIP، خدمات با کیفیت و کادر مجرب.

تلفن های تماس:
۰۹۱۵۴۰۷۷۹۱۶
0513۶۰۲۴۱۶۶
شنبه - ۱۳۹۷/۱۰/۰۱

خانه سالمندان خانه سالمندان در مشهد خانه سالمندان مهر و ماه بلوار سجاد
کاردان پلاس
این آگهی 88 بار مشاهده شده است.

5 از 1 رای