دکتر رضا یادگاری

مدرس دوره های کارآفرینی در دانشگاه صنعتی شریف

این ویدئو 10 بار مشاهده شده است.

5 از 1 رای

راه اندازی آموزشگاه زبان


در این قسمت از مجموعه آموزش کسب و کار، رضا یادگاری مدرس دوره های کارآفرینی در دانشگاه صنعتی شریف و بنیان گذار تاریخ شفاهی کارآفرینان ایران به سوال کاربری به موضوع "میخواستم آموزشگاه زبان تاسیس کنم، آیا با وجود رقیبان امکان موفقیت وجود دارد؟" پاسخ می‌دهد.